Who is Jesus? - येशू को हुनुहुन्छ ?
What Is a Healthy Church? - स्वस्थ चर्च भनेको के हो?
What Is a Healthy Church Member? - स्वस्थ चर्च सदस्य के हो?
The Gospel’s Power and Message - Nepali
Five Points - पाँच बुँदाहरू
Suffering and the Sovereignty of God
Surprised By Suffering
Gentle and Lowly: The Heart of Christ for Sinners and Sufferers

Featured Books

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

E-Book

महान खुशीको खबरले हामीकहाँ ख्रीष्टमसको महिमाको ताजकिपना ल्याउँदछ । व्यस्त मानिसहरूको (…) लागि हाम्रो मुक्तिदाता येशुको बारेमा [हरेक दिन] सोच्नु, र आराम गर्न पाउनु, आनन्द मनाउनु, जागृत हुन पाउनु कति खुशीको कुरा हो !

Recent Articles

“मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको थिइनँ” भनेर भन्नुको अर्थ के हो ?
त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, ’प्रभु, प्रभु, के हामीले तपाईंको...
बोलाइएका र चुनिएकाहरू बीचको भिन्नता के हो ?
“जस–जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो, तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो...
‘स्वैच्छिक पाप’ ले कसरी मेरो मुक्तिलाई चुनौती दिन्छ ?
हिब्रूको लेखकले ‘जानीजानी पाप’ मा संलग्न भइरहँदा मुक्ति गुम्नसक्छ भनेको...
के परमेश्वरले हामीलाई हामीले सम्हाल्न सक्नेभन्दा बढी दिनुहुन्छ ?
हरेक जाँच र परीक्षाहरूमा हामीमा यो प्रश्न आउँछ कि, के...
आत्महत्या र मुक्ति
के आत्महत्या गर्ने मानिस स्वर्ग जान सम्भव छ ?

Ask Pastor John