कोरोना भाइरस अनि ख्रीष्ट

लेखक: जोन पाइपर

कोरोनाभाइरस र ख्रीष्टमा, जोन पाइपरले विश्वभरका पाठकहरूलाई ठोस चट्टानमा खडा हुन आमन्त्रित गर्दछ, जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसमा हाम्रा आत्माहरूलाई सार्वभौम परमेश्वरद्वारा सँभाल्न सकिन्छ जसले आफ्नो बुद्धिमानी र सबै कुराहरू पूरा गर्न आदेश दिनुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ र शासन गर्नुहुन्छ। उहाँमा भरोसा गर्नेहरूका लागि असल उद्देश्यहरू।

पाइपरले यस प्रश्नको छवटा बाइबलीय जवाफहरू प्रदान गर्दछ, परमेश्वरले कोरोनाभाइरस मार्फत के गरिरहनुभएको छ? — इतिहासको यस क्षणमा परमेश्वरले काम गरिरहनुभएको छ भनेर हामीलाई सम्झाउँदै।

पुस्तक का साझा करें

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

"कोरोना भाइरस हामीलाई ब्यूँझाउने ईश्वरको प्रयास हो ताकि हामी ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको लागि तयार हुन सकौं।"