चर्चलाई पुनः पत्ता लगाउनु

ख्रीष्टको शरीर किन अत्यावश्यक छ
लेखक: कोलीन ह्यानसेन र जोनाथन ल्यीमान

यस पुस्तकको उद्देश्य तपाईंलाई चर्च पुन: पत्ता लगाउन मद्दत गर्नु हो। वा हुनसक्छ यसले तपाईंलाई पहिलो पटक पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ किन परमेश्वरले तपाईंलाई स्थानीय चर्चमा भेला हुन र आफूलाई समर्पण गर्नलाई प्राथमिकता दिन चाहनुहुन्छ।

के तपाईलाई चर्च चाहिन्छ?

विश्वव्यापी महामारीका कारण अनुपेक्षित रूपमा आराधना स्थलहरू बन्द भएदेखि, धेरै इसाईहरूले भर्चुअल सेवाहरूलाई बेवास्ता गर्दै, चर्चको जीवनलाई छोडेका छन् । तर यो प्रवृत्ति कोभिड-१९ भन्दा अघि पनि थियो । राजनैतिक र जातीय ध्रुवीकरणका मुद्दाहरूले केही मानिसहरूलाई चर्च र एकाअर्काबाट टाढा जान आश्वस्त गर्‍यो । ख्रीष्टमा दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरूलाई भेला गर्न पुनःसङ्कल्प गर्ने समय आएको छ ।

पुस्तक का साझा करें

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

"परमेश्वरले हामीलाई चर्चमा निम्तो दिनुहुन्न किनभने यो विश्राम गर्ने ठाउँ हो जहाँ हामीले थोरै आध्यात्मिक प्रोत्साहन पाउँछौं। , , उहाँले हामीलाई घरमा निम्तो दिनुहुन्छ जुन हामी प्रायः चाहँदैनौं, तर यो हामीलाई चाहिने कुरा हो।"