सुसमाचार के हो ?- PDF

NPR 0.00

यो पुस्तक निःशुल्क रूपमा डाउनलोड गरेर पुनःवितरण गर्ने अनुमति छ, तर पुस्तकमा सम्पादन वा संशोधन गर्नु पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ।

 

 

डा.आर.सी.स्प्रौलद्वारा लिखित महत्वपूर्ण प्रश्नहरूका यी पुस्तिका सङ्ग्रहले ख्रीष्टियान र विचारशील मानिसहरूले सोध्ने प्रश्नहरूको सक्षिप्त उत्तर प्रदान गर्दछ ।

Category:

के तपाईं सुसमाचारमा विश्वास गर्नुहन्छ ?

परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीले असल जीवन जियौ भने उहाँले हामीलाई स्वीकार्नु हुन्छ भनी धेरै मानिसहरूले सोच्ने गर्छन् । तर यो असल खबर भने होइन, किनभने हामी कोहीपनि परमेश्वर जस्तो असल छैनौं । यदि हामीलाई आफ्नो हालमा छोडिदिने हो भने, हामी जुन कुराको योग्य छौं त्यहिं कुरा पाउनेछौंः उहाँको न्याय ।

यो सानो पुस्तिकामा डा. आर. सी. स्प्रौलले सुसमाचारलाई, हामी जस्तो पापी मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको असल खबरलाई वर्णन गर्नुहुन्छ । जब हामी उहाँको धर्मी दण्डबाट आफैलाई कहिल्यै पनि बचाउन नसक्ने अवस्थामा थियौं, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्रमा भरोसा गर्नको निम्ति बोलाउनुभयो । येशू खीष्टले मात्र हामीलाई उहाँको धर्मी जीवन, प्रायश्चितको मृत्यु, र विजयी पुनरुत्यानद्वारा छुट्कारा दिन सक्नुहुन्छ ।

Book Author

Format

ISBN

9789937120883

Language

Pages

152

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “सुसमाचार के हो ?- PDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *