येशू ख्रीष्टको सुसमाचार – PDF

NPR 0.00

यो पुस्तक निःशुल्क रूपमा डाउनलोड गरेर पुनःवितरण गर्ने अनुमति छ, तर पुस्तकमा सम्पादन वा संशोधन गर्नु पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ।

ख्रीष्टियानमतको केन्द्रिय सन्देश नै येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो ।

Category:

येशू ख्रीष्टको सुसमाचार

ख्रीष्टियानमतको केन्द्रिय सन्देश नै येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो। सुसमाचार शब्दको अर्थ “असल खबर” भन्ने हुन्छ। ख्रीष्टियानमतले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्तम खबर प्रदान गर्छ! वास्तवमा, यसले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्याको एकमात्र समाधान प्रदान गर्दछ। कुनैपनि शैक्षिक कार्यक्रम, राजनीतिक दल, वा मनोवैज्ञानिक चिकित्साले मानवजातिको सबैभन्दा गहिरो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।

Book Author

Format

ISBN

9789937120890

Language

Pages

143

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “येशू ख्रीष्टको सुसमाचार – PDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *