के प्रार्थनाले कुराहरू बदल्छ ? – PDF

यो पुस्तक निःशुल्क रूपमा डाउनलोड गरेर पुनःवितरण गर्ने अनुमति छ, तर पुस्तकमा सम्पादन वा संशोधन गर्नु पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ।

 

 

डा.आर.सी.स्प्रौलद्वारा लिखित महत्वपूर्ण प्रश्नहरूका यी पुस्तिका सङ्ग्रहले ख्रीष्टियान र विचारशील मानिसहरूले सोध्ने प्रश्नहरूको सक्षिप्त उत्तर प्रदान गर्दछ ।

Category:

के प्रार्थनामा शक्ति छ ?

जब खीष्टियानले प्रार्थना गर्छ तब के त्यसले केही फरक पार्छ ? के त्यसले केही कुरा बदल्छ ? यद्यपि हाम्रो प्रार्थनाले परमेश्वरको मनलाई बदल्दैन । उहाँले हाम्रो प्रार्थना उहाँको इच्छा पूरा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी विश्वस्त हुन सक्छौं कि प्रार्थनाले कुराहरू बदल्छ । यसले हाम्रो हृदयलाई पनि बदल्छ ।

यस पुस्तिकामा डा.आर.सी.स्प्रौलले एक खीष्टियानको जीवनमा प्रार्थनाको महत्वपूर्ण स्थान छ भन्ने विषयमा तर्कका साथै परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्द र आशासहित आउनको निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ । डा. स्पौलले व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्दै प्रार्थनाको उद्देश्य, ढाँचा, अभ्यास, प्रतिबन्ध र शक्तिको बारेमा बुभ्नलाई मदत गर्नु भएको छ।

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “के प्रार्थनाले कुराहरू बदल्छ ? – PDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *