Who is Jesus? - येशू को हुनुहुन्छ ?
What Is a Healthy Church? - स्वस्थ चर्च भनेको के हो?
What Is a Healthy Church Member? - स्वस्थ चर्च सदस्य के हो?
The Gospel’s Power and Message - Nepali
Five Points - पाँच बुँदाहरू
Suffering and the Sovereignty of God
Surprised By Suffering

Featured Books

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

NPR 600.00

E-Book

महान खुशीको खबरले हामीकहाँ ख्रीष्टमसको महिमाको ताजकिपना ल्याउँदछ । व्यस्त मानिसहरूको (…) लागि हाम्रो मुक्तिदाता येशुको बारेमा [हरेक दिन] सोच्नु, र आराम गर्न पाउनु, आनन्द मनाउनु, जागृत हुन पाउनु कति खुशीको कुरा हो !

Recent Articles

“मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको थिइनँ” भनेर भन्नुको अर्थ के हो ?
त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, ’प्रभु, प्रभु, के हामीले तपाईंको...
बोलाइएका र चुनिएकाहरू बीचको भिन्नता के हो ?
“जस–जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो, तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो...
‘स्वैच्छिक पाप’ ले कसरी मेरो मुक्तिलाई चुनौती दिन्छ ?
हिब्रूको लेखकले ‘जानीजानी पाप’ मा संलग्न भइरहँदा मुक्ति गुम्नसक्छ भनेको...
के परमेश्वरले हामीलाई हामीले सम्हाल्न सक्नेभन्दा बढी दिनुहुन्छ ?
हरेक जाँच र परीक्षाहरूमा हामीमा यो प्रश्न आउँछ कि, के...
आत्महत्या र मुक्ति
के आत्महत्या गर्ने मानिस स्वर्ग जान सम्भव छ ?

Ask Pastor John