साँचो परिवर्तन – PDF

NPR 0.00

सांचो परिवर्तन अपरिहार्य भए तापनि गलत रूपमा बुझिएको कुरा हो लरेन्सलाई यो कुरा थाहा ज्ञ त्यसैले बाइबलद्वारा सिकाउने कुरालाई सरल र आकर्षक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। यो सानो पुस्त ठूलो उपहार हो ।

Category:

Description

साँचो परिवर्तनसम्बन्धी बुझाइले सेवकाइलाई कसरी आकार दिन्छ ?

चर्चको काम गर्ने तरिकाले प्रायः कसरी मानिसहरूले मुक्ति पाउँछन् भनी उक्त चर्चले विश्वास गर्ने कुराको बारेमा बढी बताउँछ । कुनै चर्चले साँचो परिवर्तनसम्बन्धी बाइबलीय शिक्षालाई साँचो रूपमा अवलम्बन गर्दा तिनीहरूले मानिसहरूलाई पश्चाताप र विश्वास गर्ने आह्वान गर्दछन्( एकपटक मात्र गरिने निर्णयहरू, उपाचरमूलक चङ्गाइहरू वा नैतिक जीवनशैलीहरू अवलम्बन गर्न होइन ।

साँचो परिवर्तनसम्बन्धी बाइबलीय सिद्धान्तले शिक्षा, सुसमाचार प्रचार, चेलापन, सदस्यता र स्थानीय चर्चको जीवनको हरेक पक्षमा देखिनुपर्ने भिन्नतालाई सहि तरिकाले बुझाइदिन्छ । यसैको निम्ति यो पुस्तक लेखिएको हो ।

 

Additional information

Book Author

Format

ISBN

9789937120890

Language

Pages

143

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “साँचो परिवर्तन – PDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *