गाओ !
केवल ख्रीष्टमा

गेट्टी म्यूजिकको आराधना सम्मेलन

पुन: आरम्भ. पुन: स्थापना . पुन: एकीकृत

अक्टोबर १-२, २०२१ | साझ ७-८.३० सम्म | अनलाइन

सबैको लागि एक यस्तो सम्मेलन जहाँ :

- चर्चको सामूहिक गायनलाई पुन: आरम्भ गर्ने
- हाम्रो आशालाई पुन: स्थापित गर्ने
- र ख्रीष्ट केन्द्रित आराधनामा चर्चलाई पुन: एकीकृत गर्ने विशेष अवसर छ।

तपाईं सबै श्रोताहरूको लागि यस सम्मेलनको लाभ उठाउने एक बहुमूल्य अवसर छ । यस वर्ष पहिलो पटक यो सम्मेलन हाम्रो नेपाली भाषामा अनुवाद हुन गइरहेको छ, र तपाईं यसको एक हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ । यो अनलाइन सम्मेलनमा जोडिनुहोस् र कीथ गेट्टी, जोन पाइपर, एलिस्टर बेग, कोनराड एम्बेवे, डेभिड प्लाट, केन एम्गुवालाई सुन्ने अवसर प्राप्त गर्नुहोस् ।

Practical Breakouts for Pastors, Artists & Musicians

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video