कोभिड –१९ पछि चर्च फर्किनुका दश कारणहरू

तपाईं तत्काल चर्चमा भेला हुन नसक्नु होला । तपाईंले आफ्नै लागि वा तपाईंले प्रेम गर्नेहरूको लागि सावधानीका उपायहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सम्भवतः केही समयको लागि तपाईंले टाढाबाट हेर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
थप पढ्नुहोस्

तपाईं किन चर्चमा सहभागी हुनुपर्छ ?

सुसमाचारले हामीलाई परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रदान गर्दछ । तर पवित्र धर्मशास्त्रले भने अनुसार परमेश्वरसँगको सम्बन्धले, मानिसहरूसँगको अर्थपुर्ण सम्बन्धलाई समावेश गर्दछ ।
थप पढ्नुहोस्