Rediscover Church front 1 1 1 scaled

चर्चलाई पुनः पत्ता लगाउनु

यस पुस्तकको उद्देश्य तपाईंलाई चर्च पुन: पत्ता लगाउन मद्दत गर्नु हो। वा हुनसक्छ यसले तपाईंलाई पहिलो पटक पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ किन परमेश्वरले तपाईंलाई स्थानीय चर्चमा भेला हुन र आफूलाई समर्पण गर्नलाई प्राथमिकता दिन चाहनुहुन्छ।

Coronavirus1

कोरोना भाइरस अनि ख्रीष्ट

कोरोनाभाइरस र ख्रीष्टमा, जोन पाइपरले विश्वभरका पाठकहरूलाई ठोस चट्टानमा खडा हुन आमन्त्रित गर्दछ, जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसमा हाम्रा आत्माहरूलाई सार्वभौम परमेश्वरद्वारा सँभाल्न सकिन्छ जसले आफ्नो बुद्धिमानी र सबै कुराहरू पूरा गर्न आदेश दिनुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ र शासन गर्नुहुन्छ। उहाँमा…